titulka1

O nás

Správa nehnuteľností

Zabezpečujeme služby spojené s prevádzkou a užívaním nehnuteľností:

Prevádzka: uzatvorenie zmlúv na dodávku tepla, TÚV, studenej vody, elektrickej energie, plynu, servis výťahov, zabezpečenie nepretržitej havarijnej služby ...

Technická oblasť: vypracovanie plánu opráv a údržby, pravidelné technické prehliadky objektu, zabezpečenie bežných opráv a údržby, modernizácie a rekonštrukcie objektu, zabezpečenie odborných prehliadok, skúšok a revízií, zabezpečenie deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie ...

Ekonomická oblasť: zriadenie bankového účtu bytového domu, výpočet a spracovanie mesačných zálohových predpisov, evidencia platieb, evidencia neplatičov, ročné vyúčtovanie plnení a služieb, evidencia tvorby, čerpania a zostatku fondu opráv a údržby, fakturácia, vykonávanie úhrad súvisiacich s prevádzkou a údržbou nehnuteľnosti...

Majetkovo-právna oblasť: vymáhanie pohľadávok, sledovanie a zabezpečovanie dodržiavania uzatvorených zmlúv, právne poradenstvo v oblasti správy nehnuteľností, zabezpečenie poistenia nehnuteľností, uzatváranie nájomných zmlúv ...

 

separator2 Partneri

Real Byt Plus

JUDr. Badinský
Kontakt:
Realbyt, s.r.o.,
Železničiarska 9
974 01 Banská Bystrica

IČO: 31621244,
IČ DPH : SK2021116636
separator Kontakt:
Realbyt Plus, s.r.o.,
Železničiarska 9
974 01 Banská Bystrica

IČO: 36057240
separator Tel:
048/414 48 58
048/414 52 11
048/414 89 37
e-mail: realbyt@realbyt.sk
web: www.realbyt.sk
separator Prevádzkové hodiny:
Pondelok:     (nestránkový deň)
Utorok 7,00-12,00 12,30-15,00 (stránkový deň)
Streda     (nestránkový deň)
Štvrtok 7,00-12,00 12,30-16,00 (stránkový deň)
Piatok     (nestránkový deň)